Featured

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę serwisów i portali o charakterze edukacyjnym, wspierających samodzielną naukę Państwa dzieci w domu. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych dostępne są pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Featured

Zawieszenie zajęć

Rodzicu,
 ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka

  • śledź na bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;
  • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe);
  • przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
  • przysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;
  • jeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;
  • ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy – prosimy o wyrozumiałość;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji
    w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie https://epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę – dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczane będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu;
Featured

Szanowni Państwo

W czwartek i piątek tj. 12-13 marca w naszej placówce oświatowej (przedszkole oraz szkoła) będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze, zalecamy, aby w tym czasie Państwa dzieci pozostały
w domu. 
Od poniedziałku, 16 do 25 marcabr. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły ponieważ będą one zamknięte.

Przepraszamy za ewentualne uniedogodnienia,
z wyrazami szacunku

Małgorzata Nermend
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
im. UNICEF-u w Szczecinie

Featured

Nabór do oddziałów sportowych kl. I, IV w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć oddziały sportowe na poziomie kl. I i IV
kl. I  – żeglarstwo (dziewczęta, chłopcy)/piłka nożna (chłopcy)
kl. IV – żeglarstwo (dziewczęta, chłopcy)/piłka siatkowa (dziewczęta)

Terminy:
kl. I sportowa
kl.IV sportowa

REGULAMIN_TWORZENIA_I_FUNKCJONOWANIA_KLASY_SPORTOWEJ kl.I  REGULAMIN_TWORZENIA_I_FUNKCJONOWANIA_KLASY_SPORTOWEJ kl. IV

Featured

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronowirusowi

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

załączeniu

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronowirusowi  wywołującemu chorobę COVID19 (opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)

Środki ochronne przeciwko nowemu koronowirusowi

W załączeniu materiały do zapoznania się w związku z zagrożeniem Koronawirusem:

https://szczecin.tvp.pl/46948252/wazne-informacje-na-temat-koronawirusa-2019-ncov-telefony-i-adresy
http://radioszczecin.pl/276,8622,koronawirus
https://www.facebook.com/rmf24/videos/2588589151429771/
https://www.facebook.com/rmf24/videos/dr-grzesiowski-o-koronawirusie-mamy-ju%C5%BC-wt%C3%B3rne-ognisko-zara%C5%BCaj%C4%85-si%C4%99-ludzie-kt%C3%B3rz/558215345043753/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

Konsultacje

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz biorąc pod uwagę dobro i zdrowie społeczności szkolnej, wypełniając zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Wydziału Oświaty w Szczecinie, zaplanowane na 16.03.2020r. (klasy 1-3) oraz 17.03.2020r. (klasy 4-8) konsultacje z rodzicami zostają odwołane.

Przepraszamy za ewentualne uniedogodnienia,
z wyrazami szacunku

Małgorzata Nermend
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
im. UNICEF-u w Szczecinie