Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa Nr 11 im . UNICEF-u w Szczecinie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę artykułów żywnościowych z poszczególnych grup, zgodnie z załącznikami w roku 2018.
Szczegóły zapytania w załącznikach.
 
Małgorzata Nermend
p.o. Dyrektora Szkoły