Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci korzystających z obiadów w szkole

W związku z przerwą w wydawaniu obiadów w dniach 14 – 18. 01. 19r. informujemy, że niewykorzystana kwota będzie odliczona przy najbliższej płatności za obiady.

Wszelkie informacje w kasie szkoły pok. nr 13 bądź pod numerem telefonu 91-4539-433 wew. 24