Uwaga

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o to, aby dzieci nie przynosiły do szkoły jajek na wodę. Jest to niebezpieczne z uwagi na możliwość pośliźnięcia się na rozlanej wodzie.