Egzamin gimnazjalny

W dniach 10-11-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się ogólnopolski egzamin gimnazjalny

Zakres

Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania

Czas po wydłużeniu

10.04.2019

Środa

Część humanistyczna

Historia i WoS

9.00

60’

80’

Język polski

11.00

90’

135’

11.04.2019

Czwartek

Część matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze

9.00

60’

80’

Matematyka

11.00

90’

135’

12.04.2019

Piątek

Część z języka nowożytnego

Poziom podstawowy

9.00

60’

80’

Poziom rozszerzony

11.00

60’

90’

8:15 – Uczniowie III klas przychodzą do szkoły w pełnych strojach galowych,
z legitymacją uczniowską i przyrządami do pisania -3 długopisy z czarnym wkładem,/ na salę nie można wnosić telefonów komórkowych ani urządzeń elektronicznych, ubrań, kalkulatorów, korektorów, pisaków, kolorowych kredek, plecaków, torebek, maskotek!!!
8:20 – Spotkanie z wychowawcą w salach
III A – sala 104
III B – sala 3
8:35 – Uczniowie ustawiają się klasami przed wskazaną salą, w której piszą, w kolejności zgodnej z listą OKE
8:40 – Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych:
Spóźnieni uczniowie nie zostaną wpuszczeni do sali!
W czasie całego egzaminu wszyscy uczniowie stosują się do poleceń PSZE , w tym poleceń PZN i członków ZN.
Obecność uczniów na egzaminie jest obowiązkowa!