Integracja zespołu klasowego. Wyjście do Muzeum Techniki