Sprzątanie Świata

Po raz kolejny nasza szkoła brała udział w międzynarodowej kampanii, która odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu A jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej.