Zapraszam wszystkich przedstawicieli klas do Rady Rodziców na  zebranie, które odbędzie się się w środę 08.10. 2019r. o godz. 17 w stołówce szkolnej w budynku przy ul E. Plater.  Jadwiga Żurawik