Zapraszam wszystkich przedstawicieli klas do Rady Rodziców na  zebranie, które odbędzie się się w środę 08.01.2020 r. o godz. 16.30 w stołówce szkolnej w budynku przy ul E. Plater.  Jadwiga Żurawik