Krótki Program Szkoleniowy dla Pracowników w ramach projektu Erasmus+ Współpraca Szkół KA229

„Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku. 
Młody Europejczyk – świadomy potrzeb społeczności i środowiska naturalnego.”
Organizacja wiodąca:  32.SUICHE“St. Kliment Ohridski”
W dniach 1-7 grudnia 2019 roku p. Iwona Łukaszewicz oraz p. Joanna Dudkiewicz udały się do Bułgarii, aby wziąć udział w krótkim programie szkoleniowym, którego głównym tematem były metody i techniki wspomagające rozwój kreatywności uczniów. Szkoła goszcząca z Sofii, której kadra to w znacznej części wysoko wykwalifikowani i doświadczeni metodycy wykładający na lokalnym uniwersytecie, odpowiedzialna była za przeprowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych oraz 9 lekcji otwartych. W mobilności uczestniczyło 8 nauczycieli z czterech krajów – Polski, Grecji, Rumunii, Portugalii. Lokalnie w działanie zaangażowało się 16 nauczycieli, w tym p. Dyrektor Nelly Kostova, wicedyrektorzy oraz lokalny koordynator projektu p. Veneta Velkova. Jako, że nasz bułgarski partner to szkoła językowa prowadząca edukację dwujęzyczną , uczestnicy mobilności mogli obserwować szereg zajęć prowadzonych w języku angielskim oraz poznać zasady funkcjonowania nauczania dwujęzycznego. Szkoła goszcząca szczyci się wysoką efektywnością pracy metodą projektu.  Wielu uczniów zaprezentowało przybyłym gościom znakomite efekty swojej pracy wskazując korzyści, jakie przyniosła im realizacja powierzonych im projektów. 
Uczestnicy zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły, jej bazą lokalową, pracowniami, dostępnymi środkami dydaktycznymi, sposobami radzenia sobie z problemami wychowawczym, formami współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz projektami realizowanymi lokalnie i międzynarodowo. 
Spotkanie zaowocowało ustaleniami dotyczącymi dalszych etapów realizowanego projektu, nawiązaniem nowych znajomości oraz wieloma pomysłami na pracę z uczniami. Nie zabrakło czasu na zwiedzenie stolicy Bułgarii oraz miasta Płowdiw, zaznajomienie się z kulturą i folklorem Bułgarii i skosztowanie specjałów kuchni bułgarskiej.  
Iwona Łukaszewicz
Joanna Dudkiewicz
Galeria zdjęć