Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie,
serdecznie dziękuje Państwu za wyrozumiałość,
wsparcie i cierpliwość w związku z niedogodnościami,
których Państwo doświadczają, a które związane
są z akcją strajkową odbywającą się w naszej placówce.

Egzamin ósmoklasisty

W dniach 15-16-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się ogólnopolski egzamin ósmoklasisty

Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania

Czas po wydłużeniu

15.04.2019

Poniedziałek

Język polski

9.00

120’

180’

16.04.2019

Wtorek

Matematyka

9.00

100’

150’

17.04.2019

Środa

Język obcy

9.00

90’

135’

8:15 – Uczniowie VIII klas przychodzą do szkoły w pełnych strojach galowych,
z legitymacją uczniowską i przyrządami do pisania – 3 długopisy z czarnym wkładem,
/ na salę nie można wnosić telefonów komórkowych ani urządzeń elektronicznych, ubrań, kalkulatorów, korektorów, pisaków, kolorowych kredek, plecaków, torebek, maskotek/
8:20 – Spotkanie z wychowawcą w salach
VIII a – sala 103
VIII b – sala 104
VIII c – sala 3
VIII d – sala 115
8:35 – Uczniowie ustawiają się klasami przed wskazaną salą, w której piszą, w kolejności zgodnej z listą OKE
8:40 – Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych:
Spóźnieni uczniowie nie zostaną wpuszczeni do sali!
W czasie całego egzaminu wszyscy uczniowie stosują się do poleceń PSZE , w tym poleceń PZN i członków ZN.
Obecność uczniów na egzaminie jest obowiązkowa!

Egzamin gimnazjalny

W dniach 10-11-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się ogólnopolski egzamin gimnazjalny

Zakres

Godzina

rozpoczęcia

Czas trwania

Czas po wydłużeniu

10.04.2019

Środa

Część humanistyczna

Historia i WoS

9.00

60’

80’

Język polski

11.00

90’

135’

11.04.2019

Czwartek

Część matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze

9.00

60’

80’

Matematyka

11.00

90’

135’

12.04.2019

Piątek

Część z języka nowożytnego

Poziom podstawowy

9.00

60’

80’

Poziom rozszerzony

11.00

60’

90’

8:15 – Uczniowie III klas przychodzą do szkoły w pełnych strojach galowych,
z legitymacją uczniowską i przyrządami do pisania -3 długopisy z czarnym wkładem,/ na salę nie można wnosić telefonów komórkowych ani urządzeń elektronicznych, ubrań, kalkulatorów, korektorów, pisaków, kolorowych kredek, plecaków, torebek, maskotek!!!
8:20 – Spotkanie z wychowawcą w salach
III A – sala 104
III B – sala 3
8:35 – Uczniowie ustawiają się klasami przed wskazaną salą, w której piszą, w kolejności zgodnej z listą OKE
8:40 – Uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych:
Spóźnieni uczniowie nie zostaną wpuszczeni do sali!
W czasie całego egzaminu wszyscy uczniowie stosują się do poleceń PSZE , w tym poleceń PZN i członków ZN.
Obecność uczniów na egzaminie jest obowiązkowa!