Druki do pobrania

Statut SP 11
Poprawka do statutu 27.02.2018
Ocena zachowania
PROCEDURY SP11
Regulamin korzystania z biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
Regulamin SU SP11
Warunki i sposób oceniania – matematyka
Warunki  i sposób oceniania – Biologia
Warunki i sposób oceniania- JĘZYK OBCY
Warunki i sposób oceniania – zajęcia techniczne
Indywidualizacja nauczania i wychowania
Zespół ds. bezpieczeństwa SP 11
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin Zespołu Wychowawczego
Upoważnienie do odbioru dziecka
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monit
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacj
Klauzula ZFŚ
Klauzula kontrahent
Klauzula odbiór dziecka
Klauzula informacyjna dla uczestników w konkursach szkolnych