Druki do pobrania

Statut SP 11 (1)
poprawka do statutu 27.02.2018
Ocena zachowania
PROCEDURY SP11
Instytucje wspierające GDZIE UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH
Regulamin korzystania z biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie
Warunki ubezpieczenia 1
Warunki ubezpieczenia2
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
Regulamin SU SP11
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA duże
Warunki  i sposób oceniania – Biologia
Warunki i sposób oceniania- JĘZYK OBCY
Warunki i sposób oceniania – zajęcia techniczne
Indywidualizacja nauczania i wychowania
Zespół ds. bezpieczeństwa SP 11
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin Zespołu Wychowawczego
Upoważnienie do odbioru dziecka
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
klauzula informacyjna dla uczestników w konkursach szkolnych
Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców w okresie przerwy wakacyjnej