Dyrekcja

Dyrektor dr inż. Małgorzata Nermend

Wicedyrektor  mgr Dorota Gąciarz

Wicedyrektor  mgr Wioletta Wolska- Gliźniewicz

Wicedyrektor  mgr Bartłomiej Piwowarski

 Wicedyrektor   mgr Magdalena Poklasińska