Erasums+

Erasums+ w naszej szkole!

Informujemy, że otrzymaliśmy grant w ramach programu Erasmus +, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Wdrażany przez naszą placówkę projekt współpracy szkół (KA229) polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem i problemem do rozwiązania. 
Tytuł projektu: „Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku. Młody Europejczyk – świadomy potrzeb społeczności i środowiska naturalnego.”
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. 
Szkoły zagraniczne biorące udział w projekcie:

 1. 32 SU s izuchavane na chuzhdi ezici „Sv.Kliment Ohridski”, Bułgaria
 2. 1o IMERISIO GYMNASIO KARDITSAS, Grecja
 3. LICEUL STEFAN CEL MARE, Rumunia
 4. Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Portugalia

Cele projektu:

 • budowanie świadomości wpływu dziedzictwa kulturowego, mianowicie wynalazków, na wzrost gospodarczy i spójność społeczną;  
 • rozwijanie kreatywności, samoświadomości, innowacyjności, przedsiębiorczości, tolerancji, empatii, poczucia obowiązku społecznego; 
 • aktywizowanie uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego;  
 • nabycie nowych metod, narzędzi i form pracy w zakresie doradztwa zawodowego;
 • poznanie rynku pracy kraju ojczystego i krajów partnerskich; 
 • wdrożenie kształcenia interkulturalnego i wielokulturowego; 
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji językowych kadry i uczniów;
 • wymiana doświadczeń w obszarze stosowania innowacji pedagogicznych.

Tematyka projektu i zaplanowane działania:
Projekt uwzględnia realizację wielu działań obejmujących tematyką takie obszary jak: wynalazki jako element dziedzictwa kulturowego (sylwetki czołowych rodzimych wynalazców oraz ich wynalazki; pozytywny wpływ wynalazków na życie człowieka, kulturę i rozwój cywilizacji; zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny) , przedsiębiorczość, marketing i reklama, rynek pracy, ekologia, kultura, szkolnictwo i gospodarka krajów reprezentowanych przez organizacje partnerskie, doradztwo zawodowe, itd. 
Oprócz wielu innych miniprojektów realizowanych lokalnie, realizowany będzie nadrzędny projekt związany z tematyką wynalazków pt. „Kreatywność Czyni Świat Lepszym”. Głównym zadaniem będzie stworzenie wynalazków spełniających potrzeby osób niepełnosprawnych, ich promocja, stworzenie kampanii reklamowej, opracowanie strategii sprzedaży i planów biznesowych fikcyjnych firm stworzonych przez uczniów. W każdej szkole grupa uczniów w wieku 12-15 lat podejmie działania projektowe, weźmie udział w warsztatach plastycznych, informatycznych, przedsiębiorczości, ekologicznych, językowych, itd. Uczniowie podzieleni zostaną na zespoły odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji działania głównego, czyli: zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych w XXI wieku, tworzenie wynalazków, ich promocja, tworzenie kampanii reklamowej i planów biznesowych.
Na spotkanie zagraniczne zawsze wyjedzie 5 uczniów z każdej szkoły, my przyjmiemy gości w kwietniu 2021 r. 
Koordynatorzy projektu: Iwona Łukaszewicz, Joanna Dudkiewicz
Nauczyciele zaangażowani w projekt to m.in.: Małgorzata Łukasik, Natalia Patan, Damian Przygoda, Joanna Stelmaszyk – Subzda, Maria Święcka, Arkadiusz Tarwid, Joanna Waleszczak

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.