Klasy Sportowe

Rekrutacja do klas sportowych – terminy:

 21.03 – 04.04.2018 – złożenia wniosku o przyjęcie do klasy IV sportowej,

06.04 – 12.04.2018 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających si o przyjęcie do klasy sportowej;

13.04.2018 godz. 15.00 – podania do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;

16.04.2018 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych;

16.04 – 19.04.2018 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka szkole, do której zostało zakwalifikowane – w formie oświadczenia;

23.04.2018 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klasy IV sportowej;

Regulamin klas sportowych

załącznik nr 1

załącznik nr 2