Noc Naukowców 2019

W piątek 27.09.2019r., klasy 7a, 7b, 7c, 7d, w ramach NocyNaukowcówbrały udział w warsztatach pt „Zaciekawić chemią” oraz obserwacje pod mikroskopem elektronowym, „Chemiczny eliksir Harrego Pottera i turniej trójmagiczny Harrego Pottera” i „Poznaj chemię po zapachu”. Warsztaty zorganizował Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zobaczcie zdjęcia…. 

 

Erasums+ w naszej szkole!


Informujemy, że otrzymaliśmy grant w ramach programu Erasmus +, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Wdrażany przez naszą placówkę projekt współpracy szkół (KA229) polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem
i problemem do rozwiązania. 

Tytuł projektu: „Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku. Młody Europejczyk – świadomy potrzeb społeczności i środowiska naturalnego.”
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. 
Szkoły zagraniczne biorące udział w projekcie:

 1. 32 SU s izuchavane na chuzhdi ezici „Sv.Kliment Ohridski”, Bułgaria
 2. 1o IMERISIO GYMNASIO KARDITSAS, Grecja
 3. LICEUL STEFAN CEL MARE, Rumunia
 4. Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Portugalia

Cele projektu:

 • budowanie świadomości wpływu dziedzictwa kulturowego, mianowicie wynalazków, na wzrost gospodarczy i spójność społeczną;  
 • rozwijanie kreatywności, samoświadomości, innowacyjności, przedsiębiorczości, tolerancji, empatii, poczucia obowiązku społecznego; 
 • aktywizowanie uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego;  
 • nabycie nowych metod, narzędzi i form pracy w zakresie doradztwa zawodowego;
 • poznanie rynku pracy kraju ojczystego i krajów partnerskich; 
 • wdrożenie kształcenia interkulturalnego i wielokulturowego; 
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji językowych kadry i uczniów;
 • wymiana doświadczeń w obszarze stosowania innowacji pedagogicznych.

Tematyka projektu i zaplanowane działania:
Projekt uwzględnia realizację wielu działań obejmujących tematyką takie obszary jak: wynalazki jako element dziedzictwa kulturowego (sylwetki czołowych rodzimych wynalazców oraz ich wynalazki; pozytywny wpływ wynalazków na życie człowieka, kulturę i rozwój cywilizacji; zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny), przedsiębiorczość, marketing i reklama, rynek pracy, ekologia, kultura, szkolnictwo
i gospodarka krajów reprezentowanych przez organizacje partnerskie, doradztwo zawodowe, itd. 

Oprócz wielu innych miniprojektów realizowanych lokalnie, realizowany będzie nadrzędny projekt związany z tematyką wynalazków pt. „Kreatywność Czyni Świat Lepszym”. Głównym zadaniem będzie stworzenie wynalazków spełniających potrzeby osób niepełnosprawnych, ich promocja, stworzenie kampanii reklamowej, opracowanie strategii sprzedaży i planów biznesowych fikcyjnych firm stworzonych przez uczniów.
W każdej szkole grupa uczniów w wieku 12-15 lat podejmie działania projektowe, weźmie udział w warsztatach plastycznych, informatycznych, przedsiębiorczości, ekologicznych, językowych, itd. Uczniowie podzieleni zostaną na zespoły odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji działania głównego, czyli: zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych w XXI wieku, tworzenie wynalazków, ich promocja, tworzenie kampanii reklamowej i planów biznesowych.

Na spotkanie zagraniczne zawsze wyjedzie 5 uczniów z każdej szkoły, my przyjmiemy gości w kwietniu 2021 r. 
Koordynatorzy projektu: Iwona Łukaszewicz, Joanna Dudkiewicz
Nauczyciele zaangażowani w projekt to m.in.: Małgorzata Łukasik, Natalia Patan, Damian Przygoda, Joanna Stelmaszyk – Subzda, Maria Święcka, Arkadiusz Tarwid, Joanna Waleszczak
Uczniów chętnych do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:30, sala 110.


LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII ZTU
Mamy zaszczyt poinformować i przy okazji pochwalić się, że uczniowie naszej szkoły biorący udział w tegorocznej ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, zostali wyróżnieni w konkursie literacko-plastycznym pt. „JA ZA 20 LAT”. Laureaci otrzymali nagrody książkowe wraz z dyplomami, a szkoła otrzymała piękny certyfikat. Cieszymy się, że kolejny już raz współpraca z organizatorami kampanii przyniosła tak wspaniałe efekty.

Oto nasi laureaci:
Maciej Wrzesiński
Marcelina Sielicka
Amelia Pilarska
Kacper Leśniewski
Oliwia Otto
Maksym Margachow
Paulina Handzlik
Karol Wysocki
Urszula Sztylka
Maja Antolak

Gratulujemy naszym uczniom i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji kampanii już w kwietniu.

Czupryńska i Małgorzata Łukasik.

Festiwal Nauki

W dniu 16.09.2019r. uczniowie klas 8a,8b,8c naszej szkoły w ramach Festiwalu Nauki brali czynny udział w zajęciach przygotowanych przez Akademię Morską, zwiedzaliśmy: Laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych czyli widzieliśmy tzw. roboty, pomagające w załadunku i transporcie, w Laboratorium VR czyli wirtualnej rzeczywistości, w Laboratorium Szybkiego Prototypowania czyli widzieliśmy tzw. drukowanie 3D, byliśmy w Centrum Symulacyjnym Terminalu LNG, w Symulatorze ARPA, w Symulatorze nawigacyjno-manewnowym, w Symulatorze Siłowni Okrętowych oraz na statku szkolno-badawczym Akademii Morskiej -Nawigator XXI.

Zapraszam wszystkich nowo wybranych przedstawicieli klas do Rady Rodziców na pierwsze tegoroczne zebranie, które odbędzie się się w środę 11.09 2019r. o godz. 17 w stołówce szkolnej w budynku przy ul E. Plater. Będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obecność obowiązkowa,bowiem od niej uzależniona będzie dalsza działalność Rady Rodziców w naszej szkole. Z góry dziękuję za przybycie. Dotychczasowa przewodniczącą RR : Jadwiga Żurawik