Kącik dla rodziców

UWAGA RODZICE!!!!

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją jeżeli chcą Państwo pozostawić swoje pociechy w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie
w terminie 5-11.03. 2018
należy wypełnić i złożyć deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego.

DEKLARACJE DOSTĘPNE SĄ U WYCHOWAWCÓW GRUP

Jeśli chcą Państwo zmienić placówkę lub zapisać dziecko do pierwszej klasy, nie składają Państwo deklaracji ale biorą udział w naborze który rozpoczyna się z dn. 12.03.2018 r.

 

Uwaga Rodzice!

Zgodnie z zarządzeniem nr547/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2017r. ULEGA ZMIANIE DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA w przedszkolu.

Od 1 stycznia 2018r. wynosi ona 6,50 zł.

W związku z tym prosimy o podpisanie list u wychowawców grup. Brak Państwa podpisu będzie równoznaczny z rozwiązaniem umowy.